«

»

jan 02

2010 Howard Jacobson: The Finkler Question

Om The Sellout behandlade rasdiskrimineringen i USA på ett obscent och absurdistiskt vis, så skärskådas judefrågan mera subtilt i The Finkler Question. Den renrasige engelsmannen Julian Treslove fascineras av det som kallas ’judefrågan’. Han gör sig själv, efter bästa förmåga, till jude i ett försök att låta sitt liv innefatta alla aspekter av vad det innebär att höra till denna religion eller detta folk, vilket med nödvändighet blir nästan identiska ting. Inte för att alla judar skulle praktisera sin religion men deras identitet bestäms långt av denna.

Julians vänner, populärfilosofen på modet Sam (Samuel) Finkler och gamle tjeckiske Libor, äger insikter i frågan som Julian gör sitt bästa för att förvärva. Han förälskar sig i en judinna, Hephzibah, och studerar även jiddisch för att tillägna sig den makt språket har över den judiska tankevärlden. Han grubblar över alla paradoxer det innebär att vara jude och semit och antisemit, kanske antiantisemit osv. Och slutresultatet är – litet som hos Beatty – att han ingenting förstår eller begriper, och det är möjligt att där inte heller finns något att förstå eller att det inte går att begripa.

Men Jacobson är intelligentare och mera sympatisk.