«

»

jan 04

2009 Hilary Mantel: Wolf Hall

En av huvudpersonerna i Wolf Hall är den intrigerande Anne Boleyn, hon för vars skull Henrik VIII lyckades få sitt tidigare äktenskap annullerat. Hon vet vad som är hennes mål och hon skyr inga medel för att nå det.

Hon vill bli drottning av England.

Hon är, alla olikheter till trots, i släkt med Korsspindeln. För dem båda gäller det att usurpera makten, att ockupera ett hus och ett hem – ett rike i sig – och med ränker och lister oskadliggöra de rättmätiga innehavarna och arvtagarna. Juristeriet är henne och dem behjälpligt när det bara erbjuds pengar och andra materiella fördelar.

Vad kostar en mened?

Den har ett pris, i dubbel bemärkelse: här i livet – och i domen.