«

»

jan 10

2006 Kiran Desai: The Inheritance of Loss

I förening med Aravind Adigas bok (2008) ger Kiran Desais verk en rikhaltig och sannfärdig skildring av Indien.

Hur jag kan veta det? Därför att den bild de två böckerna i all sin olikhet målar överensstämmer fullkomligt. Adiga skriver om Mörkret och hur en företagsam ung indier med beslutsamhet och dövat samvete skapar sig framgång. Desais bok är mera romantisk, mera traditionellt färgrik i beskrivningen av mänskor och djur och natur. Eländet finns hos dem båda. 

Hos Kiran Desai är utgångspunkten ett hem vid foten av ett av det väldiga Himalayas berg. Kärleks- och framgångssagan tecknas i kontakter mellan Indien och USA. En saga, därför att de meddelanden som utväxlas är förljugna och inte ens romantiken är en glansbild.

Långt nere i djupen lever en jättebläckfisk med ögon som tennisbollar i oerhörd ensamhet, kanske utan att någonsin möta en artfrände.

Nej, läs själv! Redan de första sidorna av Kiran Anitasdotter Desais bok är bländande vacker prosa och innehåller i aningar och förespeglingar allt vad de därpå följande femhundra sidorna bjuder läsaren på..

För den som ur Eden förbannats är Eden ett Eden ändå, sade Fröding. Var låg paradiset? Meningarna är delade bland teologer och arkeologer, än mer bland de övergivna. Det kan finnas i USA, i Indien, i Karlstad, på Hitis.