«

»

jan 24

1999 J M Coetzee: Disgrace

Moraliskt är Bookerböckerna minst sagt mångskiftande vad innehållet anbelangar.

Men eftersom författandet är en allvarlig sysselsättning är författare vanligen moralister. För om man anser frågan om rätt och fel likgiltig, varför skulle man då skriva om den? Den allmänmänskliga etiken låter sig uttryckas med många olika stilmedel, bland dem ironin, och skribentens egen livshållning lär inte kunna utläsas ur hur hans personage beter sig.

Och ändå! Disgrace är en djupt moralisk bok, en filosofisk utläggning av detta enda begrepp som dock är svåröversatt. Onåd har det svenska förlaget valt till titel. ’Skam’ hade också varit en möjlighet. Eller ’vanära’!

Deras betydelserymder sammanfaller där det finns ett du eller Han inför vilket jaget avlägger räkenskap.

Läraren i Sydafrika har förgripit sig på en studentska och tvingats till avsked. Han reser till sin dotter som föder upp hundar. Hon har rånats och våldtagits av svarta män men väljer att inte gå till polisen.

På tillvarons veld kan man inte gömma sig för någon, toge man ock morgonrodnadens vingar. Så boken handlar om det som denna blogg handlar om.