«

»

okt 30

1994 Adolf Muschg

Adolfs första bok, ”Im Sommer des Hasen” är en tungrodd bok. Styckena är långa och meningarna likaså, fastän välfunna och precisa.

De döljer en kärlekshistoria men på djupet handlar de om att vika undan och att inte våga och att finna sig själv.

Det är en konst som kräver precision och exakthet. Muschg var också professor och hemma i litteratur och filosofi som vetenskaper. Och här rör han sig bl.a. i Japan.

När man med världslitteraturens hjälp söker ringa in en företeelse som hatet och beskriva ondskans ingenmansland, sker det inte för precisionens skull utan för förtvivlans: skall hon någonsin komma till sig själv, övervinna sig själv och sona sin gärning?

Då kan litteratur som Muschgs vara till hjälp – eventuellt.