«

»

jul 03

1991 Wolf Biermann

Wolf Biermann gjorde sig känd som trubadur och en jämförelse av visornas litterära kvalitet med diktbokspoesins är orättvis. Dels är mycket beroende av den speciella tiden och platsen för framförandet, dels innehåller Biermanns visor många anspelningar som inte låter sig begripas av en utomstående.

Men lika känd har Biermann blivit också för att han blev föremål för die Ausbürgerung – han blev ”utborgad”, fråntagen sitt medborgarskap i DDR under en vistelse i Väst.

Mitt hem är min borg och vad detta betyder kan den ana som frånrövats sitt hem – visserligen utan att förlora medborgarskapet.

En ond och främmande makt har övertagit hemmet… ja, det är som en mardröm eller som en synopsis till en skräckfilm. Men mardrömmar vaknar man från och filmer tar slut – man vet att de tar slut.

Korsspindeln kanske sitter kvar till slutet, kanske inte. Hon vet vilken plåga hon förorsakar hemmets rättmätiga invånare.

Skall hon omvända sig? Människor ber.