«

»

feb 14

1987: Joseph Brodsky

Men som fortsättning på och kommentar till föregående inlägg citerar jag en dikt av Joseph Brodsky, Новая жизнь, den första och den sista strofen:

Представь, что война окончена, что воцарился мир.
Что ты еще отражаешься в зеркале. Что сорока
или дрозд, а не юнкере, щебечет на ветке ”чирр”.
Что за окном не развалины города, а барокко
города; пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ,
лавр. Что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала
луна, в результате вынесла натиск мимозы, плюс
взрывы агавы. Что жизнь нужно начать сначала.

Tänk, om också du kunde se dig i spegeln igen! Ja, Iosif Brodskij anklagades i Leningrad för ”social parasitism”. Enligt sovjetisk lag måste varje medborgare i arbetsför ålder ha en anställning av något slag och denne misstänkte poet och lösdrivare tillfrågades vem som var hans arbetsgivare. Han svarade: ”Kanske Gud?”

Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь,
будучи непрерывен – вроде самопознанья.
В свою очередь, поезд, которого ты не ждешь
на перроне в плаще, приходит без опозданья.
Там, где есть горизонт, парус ему судья.
Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену.
И если кто-нибудь спросит: ”кто ты?” ответь: ”кто я,
я – никто”, как Улисс некогда Полифему.

Naguib Mahfouz ville uppenbarligen att mänskan skulle vara Någon. Men en poet vill vara Ingen. Hjalmar Gullberg skrev i sina raljanta – en försvarsmekanism? – Andliga övningar:

Mellan Gud och N. N.,
här nedan kallad poeten,
har följande överenskommelse
ingåtts denna dag.
Poeten skall verka på jorden
som ombud för evigheten.
Guds vilja, ej klåpares regler
skall vara hans enda lag.
– – –
Som lön må han vänta sig någras
smicker och mångas förakt.
– – –
Sedan det härmed gjorts tydligt,
att Gud är till intet förpliktad,
förklara sig båda parter
nöjda med detta kontrakt.

 

Brodskys avblåsta krigstillstånd är en mera realistisk utopi än Mahfouz’ drömmerier.