«

»

mar 03

1984 Anita Brookner: Hotel du Lac

I Agatha Christies stil.

I Agatha Christies stil är den boken skriven och avfattad. Med den morbida längtan efter en kopp te som hemsöker alla klasser, med de stereotypa personer som i kärvänliga formuleringar försäkrar att de alls inte är stereotyper, med det småputtriga engelska landskapet för tillfället transponerat till schweizisk miljö, med en författarinna av kärleksromaner som upplever sin egen kärleksroman.

Kunde det bli mer urvattnat?

Det går att läsa hela boken som en ironi eller parodi men också det är ett tungt arbete, som det förefaller mig inte mödan lönt att lägga ner på detta verk.

Engelsmännen uppskattar antagligen och synbarligen denna bok.

Visst är sveket rått och tragedin stor och blödande. Men de många bisatserna förtar den dess trovärdighet.