«

»

mar 07

1982 Thomas Keneally: Schindler’s Ark

Det finns de som tror att en ogärning kan uppvägas av en god gärning.

Så resonerar konsekvensetikerna; de menar att handlingar är goda när de har ett överskott av lycka som följd.

Hur horribelt detta resonemang är, visas av tanken att exempelvis gladiatorspel kan rättfärdigas – säkert uppväger det nöje och den tillfredsställelse som bereds den väldiga mänskomassan i publikum det enskilda och kortvariga lidande som tillkommer honom som äts upp av lejonet?

Oskar Schindler var en skurk. Han bedrog sin hustru många gånger om – om man får sätta tilltro till bokens uppgifter – och bedrev skumma affärer. Att han räddade livet på tusentals judar borde inte ha gett honom äran att få plantera ett träd i ”de rättfärdigas trädgård” i Jerusalem, så som nu har skett.

Keneallys bok är den första i vår lista som inte är fiktion utan utger sig för att vara en sann skildring. (Naturligtvis kan exempelvis dialogerna inte vara exakt återgivna.)

Och den är en sann skildring av hur komplex och motsägelsefull den mänskliga naturen är. Men den är inte en skildring av en god människa utan av en bedragare och lögnare.

Hon som hatar kan inte heller betala sitt svek med mynt i någon annan valuta.