«

»

jun 05

1977 Reiner Kunze

Det är ingen högmäld protest man kan läsa hos Reiner Kunze och hans ödesbroder Wolf Biermann hördes vida längre. (Mera om denne senare.)

Kunze skrev om den dystra tvångsuppfostran i DDR, han belades med Berufsverbot – i praktiken – och han hindrades från att studera. Och någon månad efter att Biermann mistat sitt östtyska medborgarskap, flyttade också Kunze till väst.

Men visst gör det ont när stater delas. Kunze skriver i Sensible Wege:

Sensibel
ist die erde über den quellen: kein baum darf
gefällt, keine wurzel
gerodet werden

Die quellen könnten
versiegen

Wie viele bäume werden
gefällt, wie viele wurzeln
gerodet

in uns

Också Korsspindelns alruna sprider långsamt sitt gift omkring sig. Hon skriker om man rycker upp den! Men det måste ske.