«

»

mar 17

1977 Paul Scott: Staying On

Indien förekommer ofta i Bookervinnarnas verk: britterna axlade ju ”den vite mannens börda” genom kolonialväldet. Och när man till slut drog sig bort, genom en jämförelsevis förnuftig avvecklingspolitik, fanns det också de som valde att stanna.

Hur deras liv gestaltade sig ger Staying on ett exempel på. Och mina associationer går till en helt annan miljö, den som Nobelvinnaren Ivo Andrić skildrat i Konsulerna. Man umgås på avstånd, var och en försänkt i sin tillvaro och i ängsligt vaktslående kring sitt eget. Den fysiska sociala världen är mindre gles i Staying on men i stället är de interagerandes föreställningsvärldar än mer åtskilda.

Hur tänker Korsspindeln? Hon vet och förstår vilket lidande hennes mened och hennes hat förorsakar inte bara hennes primära offer, utan även kommande generationer. Ändå kan hon inte upphöra med sin ondska, som i sista hand drabbar henne själv.

Glimtar av äkta möten mellan företrädare för de olika världarna finns i Staying On. Men den inleds med den ståndaktige soldatens död.