«

»

mar 21

1975 Ruth Prawer Jhabvala: Heat and Dust

Också denna bok handlar om Indien. Men nu är det fråga om en kärlekshistoria som till intrigen närmar sig kiosklitteraturen. Frågan är om den gör det också till utförandet.

Berättaren är en kvinna som via bevarade brev redogör för en annan kvinnas förehavanden i landet på 1920-talet. Till dessa hör bl.a. en förälskelse i en lokal regent, något som inte får en särskilt övertygande psykologisk förklaring.

Den historien ändar tragiskt men det ser ut som om bokens berättare följer denna sin styvmor i spåren.

Författarens eget liv är intressant, hon hade judiskt-polskt påbrå och bodde i Tyskland, Storbritannien och USA. Hon kan med fog kallas ”mångkulturell”, vilket ju i våra dagar är en positiv term (trots att en enhetskultur i den djupaste bemärkelsen av ’kultur’ rent definitionsmässigt borde vara mest eftersträvansvärd).

Men i boken finns det som titeln lovar och vad kan man mera begära om man betalat för den (vi bibliotekskunder via skatten). Trohet är ett ord och en term som här förblir okända i den gängse betydelsen: nämligen som pålitlighet och ordhållighet.

För Ruth Prawer Jhabvalas personer är den äktenskapliga troheten en konvenans och enbart en yttre gest inför samhällets normer. Som den blev också för Korsspindeln när hon avsade sig sin tidigare trosövertygelse.