«

»

maj 28

1973 Peter Handke

Också Handke är en av dessa österrikiska författare mot strömmen, eller närmare bestämt mot floderna Donau, Save, Morava och Drina.

När han år 1996 försvarade Serbien och dess roll i de jugoslaviska krigen, blev det naturligtvis skandal. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina hette boken, dess andra titel var Gerechtigkeit für Serbien.

Och det finns sådan rättvisa som det inte är comme il faut att kräva, särskilt inte för den som föddes i det nazistiska Österrike. När ställdes väl t ex Winston Churchill till svars inför en krigstribunal för sitt fega och brutala sönderbombande av redan besegrade tyska städer?

Peter Handke försvarade Slobodan Milošević. Det finns de vilkas handlingar man inte får försvara. Handke sällar sig till dem som företar vinterresor i sitt hemland och det är på sommaren man skall resa och det är då man skall betrakta de sevärdheter som hör till dem som skall beses.

Jag ser en ö i den som naturskön beskrivna åboländska skärgården där hat och ondska bor året om.