«

»

maj 13

1968 Golo Mann

Han hette Angelus Gottfried Thomas Mann och i det titelsvaga Tyskland borde han därtill tituleras Doktor och Herr Professor. Men det är en del av hans öde att han är känd som Golo – eller bara ”sonen”.

Tilmann Lahme har skrivit en rätt färsk och ingående biografi över familjen Mann. Thomas Manns betydelse som kulturprofil i Tyskland för hundra år sedan, och i Europa, var stor. Han var given som nobelprisvinnare. Hans son Klaus och hans dotter Erika lät också tala om sig.

I skuggan av den sterila och avmätta fadern och den allestädes dominerande modern, jämförd med sina fusigare syskon, växte Golo upp. Det tog tid innan han tillvann sig respekt hos fadern och allmänheten i egen kraft.

Familjelöshet och perversioner i det privata följde honom ständigt på tre stegs avstånd. Hon som hatar krossade ett äktenskap, en familj. Sjukdom, ångest och nöd kastar sin skugga på väggen efter hennes själviska knivhugg.

Thomas Mann och Sonen försonades i sin outsagda konflikt under exilen i USA. Hon som hatar vägrar försoning.

– – –

[Tekniska problem har fördröjt inläggen ovan.]