«

»

mar 27

1948: T S Eliot

Märklig, sade Svenska Akademien. De gav T S Eliot priset för hans ”märkliga insats” som banbrytare. Old Possum’s Book of Practical Cats och The Waste Land är väsensskilda böcker — men det var väl ändå Det öde landet som vägde mest i Svenska Akademiens vågskålar.

Liksom sin upphovsman är Alfred J. Prufrock, det hör man på namnet, en märklig man – dvs. (genom sin beskaffenhet, storlek, betydelse o. d.) ägnad att tilldraga sig uppmärksamheten eller förtjänt av att särskilt uppmärksammas eller framhävas eller omnämnas o. d.; han är anmärkningsvärd, remarkabel; ja, utomordentlig, storslagen; viktig, betydelsefull; även ovanlig; och sist men inte minst: egendomlig, sällsam, märkvärdig. Allt enligt de synonymer Akademien själv ger i sin ordbok.

(Och Mr Mistoffelees är en dito katt.)

”Medvetandeströmmen” hos T S Eliot återges sådan den rinner fram hos Alfred J. Prufrock, en medelmåttig man som är både desillusionerad och hämmad av alla den moderna tidens krav och förväntningar på det som är comme-il-faut:

In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

Eliot var djupt influerad av Dante och det finns mängder av allusioner till denne i hans verk, till Hamlet, till Bibeln och många andra klassiska och mindre klassiska arbeten. Eliot själv har blivit känd och citerad, ofta utan att man är medveten om källan. En god vän till mig, nyligen avliden, vars handikapp hindrade läsning och skrivning och för vilken poesins värld var okänt territorium, hade ändå på något sätt fått sig till livs och fäst sig vid en formulering hos Eliot. Han visste berätta för mig något som är aktuellt dessa dagar: ”Huhtikuu on kuukausista julmin.”

APRIL is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
Dull roots with spring rain.
Winter kept us warm, covering
Earth in forgetful snow, feeding
A little life with dried tubers.

Vi minns dagarna innan Korsspindeln förgiftade vår samvaro med barnen. Men Alfred J. Prufrock ber inte. Han tycks ha resignerat; vi tror däremot att också hon som hatar ännu kan återfå levande liv, ånger och medlidande genom ett Guds under.