«

»

jul 07

Möten, virus och mänskor, del 1197

Också de stora butikskedjorna har övergått till enspråkigt finsk reklam.

Om man någon gång vågar påtala saken, blir reaktionen på sin höjd ett artigt beklagande.

Utom nu, när butikschefen oväntat kategoriskt tog avstånd från tanken att lansera K-kedjans slogan i svensk översättning: KESÄ ALKAA K:LLA.